Wat is Lizeva?

Lizeva is een sprankelend bureau met een innovatief aanbod. We komen vaak met oplossingen die verrassend zijn en uiterst effectief. Uitgangspunt van Lizeva is om 100% aansluiting te vinden bij de doelen van de klant meer

Referenties

Visie

Door strategisch advies, interim werkzaamheden en trainingen helpt Lizeva de mensen in de Sociale Werkvoorziening, zodat zij blijvend een waardevolle sociaal - economische bijdrage kunnen leveren aan een assertiever wordende Nederlandse samenleving. De wijze waarop een mens zich uit is uiteindelijk bepalend voor de soepele omgang met de medemens. Daarom staat bij Lizeva tijdens trajecten ‘de communicatie' centraal

Ons motto is dan ook: ‘Lizeva: Communicatie in het kwadraat'.

Lizeva richt zich op het werk in de Sociale Werkvoorziening.